Om promillen och dess betydelse


Vad påverkar promillen och varför
Det är många faktorer som spelar in hur hög promillehalt man får av alkoholen. Det finns några mer eller mindre viktiga faktorer som spelar in. De viktigaste har vi anget i vårt promilletest. Det man nämner då är såklart hur mycket massa (vikt) som en person som dricker alkohol. Ju större personens massa (vikt) är desto mer "späds" alkohol ut i blodet. Man nämner också om man vilken kost som ätits, hur mycket kost man ätit, om man är utvilad eller ej, hur den sociala omgivningen ser ut och såklart ålder på personen och dess kön.

Din vikt i kilo: (kg)
Antal starköl 50 cl 5,5% eller 4 cl shots: (Motsvarar ca 4 cl 40% starksprit)
Hur länge har du druckit i timmar: (timmar)
Är du kvinna eller man:

Din promillehalt är:
Kom ihåg att det här testet bara ger en fingervisning på promillehalten. Bara för att testet visar att du inte har någon alkoholhalt så är det inte ok att köra bil.